Bhavamulona bahyamunandunu

From Sahityam
Jump to: navigation, search

Lyrics

Pallavi

bhAvamulOna bAhyamunandunu
gOvinda gOvinda yani koluvavO manasA

Charanams

1.
hari yavatAramulE akhila dEvatalu
harilOnivE brahmANDamulu
hari nAmamulE anni mantramulu
hari hari hari hari hari yanavO manasA
Show Details
2.
viSNuni mahimalE vihita karmamulu
viSNuni pogaDeDi vEdambulu
viSNuvokkaDE vizwAntarAtmuDu
viSNuvu viSNuvani vedakavO manasA
Show Details
3.
acyutuDitaDE Adiyu nantyamu
acyutuDE asurAntakuDu
acyutuDu zrIvEGkaTAdri mIda nide
acyuta acyuta zaraNanavO manasA
Show Details

References

sistla- 2008/07/21 Annamayyapetika- 2008/07/21